Podcast Youtube Linkedin

Pies z zegarkiem, czyli po co komu interpretacje indywidualne?

W stanie faktycznym wnioskodawca informuje organ, że wydatek jest związany z działalnością gospodarczą i jest ponoszony w celu zabezpieczenia, zachowania i osiągnięcia przychodu. Co to oznacza? Wartość ochronna interpretacji równa zeru. Jak bardzo chronią „interpretacje kosztowe”?

 Niesłabnącym zainteresowaniem podatników cieszą się interpretacje indywidualne dotyczące wydatków i ich kwalifikacji. Koszty uzyskania przychodów stanowią podstawowy element konstrukcyjny systemu opodatkowania podatkiem dochodowym, a dodatkowo są najczęstszą osią sportu na linii podatnik-organ podatkowy. W ramach kontroli podatkowej (czy jakiegokolwiek innego sporu) nie ma nic przyjemniejszego i łatwiejszego dla kontrolujących niż wyłączenie wydatku kontrolowanego z KUP.

Nic dziwnego zatem, że interpretacje dotyczące kosztów odnoszące się do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, bądź 22 ust. 1 ustawy o PIT, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Jak bardzo chronią „interpretacje kosztowe”?

Opis stanu faktycznego, a ochrona podatnika.

Najistotniejszym elementem wniosku o interpretację indywidualną jest stan faktyczny. Oczywiście własne stanowisko i uzasadnienie mają znaczenie (są pewnym wyznacznikiem i kierunkiem rozumowania, które organ może przyjąć), jednakże centrum problemu jest właśnie stan faktyczny (opis zdarzenia przyszłego). Najczęstszy błąd ponawiany bez końca w wielu wnioskach (tworzonych również przez profesjonalnych pełnomocników) to subiektywna ocena stanowiska podatnika (lub jego ocena prawna) w stanie faktycznym. Gdzie najczęściej można się z nim spotkać? Gigantycznym zbiorem są wnioski dotyczące możliwości rozliczenia się za pomocą „IP BOX” oraz „interpretacje kosztowe”,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, wydatek, aby miał cechy kosztu musi spełnić szereg wymagań:

  • wydatek musi być definitywnie dokonany;
  • wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów;
  • wydatek powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika;
  • wydatek powinien być właściwie udokumentowany.

W warunkach tych są elementy ściśle obiektywne (udokumentowanie wydatku i jego definitywność), oraz elementy które możemy zakwalifikować jako elementy zobiektywizowane. Związek z działalnością gospodarczą podatnika oraz związek z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów jest elementem nieostrym i jako taki często podlega podważeniu przez organy podatkowe. Wskazywanie wprost, w elementach stanu faktycznego związku wydatku z działalnością gospodarczą/przychodem doprowadzi do sytuacji, gdy nasza interpretacja indywidualna nie będzie miała żadnej mocy ochronnej.

Ujmując problem skrótowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest związany opisanym stanem faktycznym. Każda informacja, która zawiera się w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), zostaje przyjęta bez zastrzeżeń. Zatem jeżeli napiszemy, że wydatek związany jest z działalnością gospodarczą to organ w swojej interpretacji nie będzie badał już czy faktycznie została ona spełniona.

Pies….

Przykładem może być jedna z ostatnich znanych interpretacji dotyczących kosztów uzyskania przychodu dotyczących zakupu psa obronnego. Słynna już m.in. z serwisu prawo.pl interpretacja indywidualna z dnia 8 listopada 2021 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL potwierdziła stanowisko podatnika. Co jednak pisze wnioskodawca w opisie stanu faktycznego?

Wobec powyższych faktów, według Wnioskodawcy ponoszone wydatki związane z psem, niezbędne do zagwarantowania psu podstawowych warunków życia, funkcjonowania i prawidłowego rozwoju oraz związane z zakupem i przeszkoleniem psa do pełnienia przypisanej mu funkcji w działalności gospodarczej, są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu poprzez zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W stanie faktycznym wnioskodawca informuje organ, że wydatek jest związany z działalnością gospodarczą i jest ponoszony w celu zabezpieczenia, zachowania i osiągnięcia przychodu. Co to oznacza? Wartość ochronna interpretacji równa zeru. W toku np. kontroli podatkowej, postępowania lub czynności sprawdzających organ wskaże, że rzeczywistość różni się od stanu faktycznego przedstawionego we wniosku…zatem interpretacja idzie do kosza. Warto nadmienić, że wnioskodawcą jest osoba prowadząca biuro rachunkowe.

…z zegarkiem

Kolejnym przykładem interpretacji indywidualnej jest popularna i omawiana szeroko w mediach interpretacja indywidualna dotycząca wydatku na zakup zegarka z funkcją chronografu przez osobę prowadzącą kancelarię adwokacką. Co pisze Wnioskodawca?

Wnioskodawca, choć posiada inne zegarki, to na potrzeby sporządzania wyżej opisanego timesheetu potrzebuje w pracy zegarka z funkcją chronografu i zamierza nabyć tego rodzaju zegarek […]Wnioskodawca zamierza używać przedmiotowego zegarka jedynie w dniach, w których prowadzi działalność gospodarczą, gdyż tylko wtedy potrzebuje mieć przy sobie bezustannie urządzenie do dokładnego odmierzania czasu poświęcanego poszczególnym zadaniom.

Gdzie są ukryte ryzyka? Sankcyjny art. 23 ust. 1 pkt. 49 ustawy o PIT, w którym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa;

Jak zawsze Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jak zawsze na końcu wskazuje:

Pamiętać przy tym należy, że to na Wnioskodawcy, jako podmiocie odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego poniesionego wydatku z prowadzoną przez Niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, jak również obowiązek właściwego jego udokumentowania.

Pamiętać należy, że w toku sporu z organem, będzie on dążył często do najprostszego rozwiązania tj. wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Wadliwe interpretacje indywidualne nie będą chronić podatników.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje