Podcast Youtube Linkedin

Czynności sprawdzające – „rozpoznanie walką” urzędu skarbowego (podcast)

W czwartym odcinku podcastu żegnamy się z interpretacjami indywidualnymi, a zaczynamy tematy mocno związane ze sporami z organami podatkowymi. Na pierwszy ogień idą czynności sprawdzające – czyli quasi-kontrola urzędu.

Czynności sprawdzające są podstawowymi modelem sporu w relacji podatnik-państwo. Jako często stosowana instytucja, narażona jest na nadużycia, a co za tym idzie naruszanie praw i osłabianie pozycji podatnika w sporze. Brak reakcji na błędne stosowanie przepisów przez organy podatkowe może spowodować przegraną konkretnego podatnika, a w efekcie bolesne konsekwencje w kontroli i postępowaniu podatkowym.

Obecnie panującą zasadą współczesnego prawa podatkowego jest zasada samoobliczenia podatku. Zasada ta wynika z dwóch podstawowych przesłanek: niemożności przejęcia wszystkich obowiązków rozliczenia podatków przez Państwo, i zaufania, że podatnik w sposób uczciwy i skrupulatny będzie skłonny rozliczyć samodzielnie swoje przychody. Zaufanie to jest jednak ograniczone.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje