Podcast Youtube Linkedin

Czy spółka z o.o. to unikanie opodatkowania? (podcast)

Gdy pytają nas o to czy spółka z o.o. to unikanie opodatkowania, odpowiadamy niestety po prawniczemu: to zależy. Wahadło korzyści i ryzyka podatkowego zależy od celów i powodów, dla których spółki z o.o. potrzebujemy. Spółka z o.o. jako zbiór dokumentów bez aktywów i bez zaangażowanych osób jest jedynie „wydmuszką” z kontem bankowym. Traktowanie spółki jako jedynie pośrednika w pozyskiwaniu przychodów będzie generować poważne ryzyka podatkowe. Rozciągając to na prostym przykładzie:

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (opodatkowaną np. podatkiem liniowym) zmienia formę biznesu na spółkę z.o.o. Wynagradzać będzie się poprzez najem (opodatkowany 8,5%), powtarzające się świadczenia niepieniężne (12% do 120.000 zł + kwota wolna). Pozostałą część przychodów dobijamy usługami administracyjnymi na ryczałcie (8,5%)

Taka sytuacja może generować kilka problemów.

  1. Rynkowość transakcji. Transferowanie zdecydowanej większości lub całości zysków do majątku osobistego rodzi wątpliwości co do rynkowości transakcji. Pamiętać należy, że spółka i wspólnik to z reguły podmioty powiązane, więc cena za usługi i towary musi być taka jakbyśmy kupowali/sprzedawali je od osób trzecich. W skrócie ujmując: 10.000 zł miesięcznie za najem kawalerki w małym mieście nie jest ceną rynkową,
  2. Dokumentacja usług. Istnieje ryzyko (szczególnie w usługach niematerialnych), zarzutu fikcyjności. Część przedsiębiorców decyduje się na fakturowanie swojej spółki, za usługi które albo nie zostały wykonane, albo trudno je udowodnić.
  3. Kontrakt menadżerski. Może się okazać, że nasza umowa ze spółką (nawet na j.d.g.) opiera się o zarządzanie – co może być uznane za kontrakt menadżerski. Skutki? Zamiast korzystnego opodatkowania (w przykładzie 8,5% na ryczałcie), skala podatkowa w pełni.

Czy mamy tutaj również do czynienia z unikaniem opodatkowania (GAAR)? Nie podzielamy tutaj optymizmu, który wyklucza zastosowanie dużej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania…sama klauzula będzie bohaterem jednego z kolejnych odcinków podcastu.

Nie należy spółek z o.o. demonizować – często będą to opłacalne i świetnie funkcjonujące rozwiązania. Ważne jest aby przeanalizować do czego potrzebujemy spółki i czy rozwiązania które chcemy wprowadzić są bezpieczne. Czasem niestety, prowadzenie działalności przez spółkę z o.o. może być źródłem problemów…i kontroli podatkowej.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje