Podcast Youtube Linkedin

Kontrola podatkowa w spółce zagranicznej (podcast)

Ciągle popularna teza, że spółka zagraniczna to ucieczka od podatków w Polsce, jest niebezpiecznym mitem.

„Polski Ład” oraz wysoka składka zdrowotna, sugerowała wielu (tak jak sugerowały niektóre reklamy podatkowych magików) rozważenie międzynarodowych opcji optymalizacji podatkowej. Niestety, kontrola podatkowa, czy kontrola celno-skarbowa dosięgnie również spółki, które wyprowadziliśmy daleko poza terytorium Polski. Problemy mogą pojawić się zarówno w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. Podobne ryzyka powoduje wprowadzenie spółki zagranicznej do struktury polskiej (np. jako wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz).

Po Pierwsze CIT

Zagraniczna spółka prowadzona przez Polaków może zostać zakwalifikowana jako polski rezydent podatkowy. Efekt? Opodatkowanie dochodów na terytorium kraju. Rezydencja podatkowa zagranicznej spółki może powstać, jeżeli ta ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w szczególności, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika. Nie będzie tutaj „działać” ani tzw. nominowany zarząd, ani bilety lotnicze z wyjazdem raz na pół roku.W te ryzyka dodatkowo wpisują się zagraniczne jednostki kontrolowane (i prawdopodobieństwo opodatkowania ich działalności w Polsce), jak również brak możliwości zastosowania tzw. zwolnienia dywidendowego (klauzula beneficial owner).

Po drugie VAT

Przedsiębiorcy, którzy postanowili, że swoją działalność przeniosą za granicę jedynie na papierze, będą mieli również problemy z VAT. Prowadzenie działalności z Polski będzie oznaczało, że spółka powinna rozpoznać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tj. opodatkować się VAT w Polsce).

Definicja nieco przypomina zakład podatkowy (i często również tą definicję wypełni). W takim układzie spółka zagraniczna, opodatkuje w Polsce całość sprzedaży osiągniętej ze stałego miejsca prowadzenia działalności, (nie mając uprawnienia nawet to zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł).Posługując się cytatem organu:

Na podstawie zebranego materiału dowodowego należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności to jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe potwierdza, że wykonywał Pan usługi na rzecz podmiotu, który miał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce […] W ocenie tutejszego organu podatkowego, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził, że faktyczna siedziba, czy też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej firmy LTD, w rozumieniu art. 28 b ustawy o VAT znajdowało się w Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie wg danych rejestracyjnych spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, to jednakże jak wskazują zebrane w sprawie dowody aktywność gospodarcza prowadzona była na terytorium Polski.

Spółka za granicą?

Spółka zagraniczna która ma służyć nam jako baza optymalizacji podatkowej – nie jest dobrym pomysłem. Struktury międzynarodowe będą na dłuższą metę nieskuteczne i nieodporne na kontrolę (prawdopodobnie celno-skarbową). Poza uzasadnionymi przypadkami jak np. rozwijanie biznesu i podbój rynków zagranicznych, spółka poza terytorium RP (bez zmiany naszej rezydencji podatkowej), będzie gwoździem do trumny – jeżeli nie dziś, to za parę lat.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy

Wojciech Kliś

O mnie Publikacje