Podcast Youtube Linkedin

Pies z zegarkiem, czyli po co komu interpretacje indywidualne?

W stanie faktycznym wnioskodawca informuje organ, że wydatek jest związany z działalnością gospodarczą i jest ponoszony w celu zabezpieczenia, zachowania i osiągnięcia przychodu. Co to oznacza? Wartość ochronna interpretacji równa zeru. Jak bardzo chronią „interpretacje kosztowe”?  Niesłabnącym zainteresowaniem podatników cieszą się interpretacje indywidualne dotyczące wydatków i ich kwalifikacji. Koszty uzyskania przychodów stanowią podstawowy element konstrukcyjny systemu opodatkowania […]

Interpretacja indywidualna (nie zawsze) ochroni wnioskodawcę.

Każda informacja, która zawiera się w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), zostaje przyjęta przez organ bez zastrzeżeń. Zatem jeżeli napiszemy, że działalność jest działalnością badawczo-rozwojową to organ w swojej interpretacji nie będzie badał już czy spełniamy jej przesłanki, bo potwierdziliśmy, że nie musi tego robić. Występując o interpretację indywidualną chcemy zabezpieczenia transakcji, która będzie miała miejsce, […]