Zobacz co nowego mamy dla Ciebie na naszym blogu.

© Copyright Kontrola Bez Ryzyka

Czynności sprawdzające


Czynności sprawdzające to ulubione narzędzie organów podatkowych. Statystyki są jednoznaczne – w 2020 r. zrealizowano ponad 2,5 miliona czynności sprawdzających w których ustalono uszczuplenia na kwotę 5,1 mld złotych (więcej ustalono jedynie w kontrolach celno-skarbowych – 7,2 mld złotych).

Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.   Wskazane rozporządzenie, wprowadza nowe obowiązki dotyczące rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy (obliczenie zaliczki hipotetycznej oraz właściwej), jak również obowiązku zwrotu części zaliczki pobranej przez płatnika na rzecz podatnika. Obowiązki te stoją wprost w sprzeczności z warunkami ustawowymi obliczania zaliczek według zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r

Każda informacja, która zawiera się w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), zostaje przyjęta przez organ bez zastrzeżeń. Zatem jeżeli napiszemy, że działalność jest działalnością badawczo-rozwojową to organ w swojej interpretacji nie będzie badał już czy spełniamy jej przesłanki, bo potwierdziliśmy, że nie musi tego robić.