Podcast Youtube Linkedin

Nieodpłatne świadczenia i „kasa w kasie” (podcast)

Przepisy są relatywnie proste: przychodem podatkowym jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W interpretacjach i orzecznictwie przyjmuje się, że nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu (przez osobę będącą wspólnikiem) […]

Kontrakt menedżerski – igranie ze skalą podatkową

Rozliczenia ze spółką bywają niebezpieczne. Jeżeli zarządzamy (nie tylko będąc w zarządzie!), i rozliczamy się na zasadach B2B to jesteśmy narażeni na kwalifikację naszej umowy do kontraktów menadżerskich. Ryzyko? Zamiast opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem – skala. Kto jest objęty ryzykiem? Nie tylko zarząd rozliczający się dodatkowo na B2B, ale również kadra menadżerska. Wskazać należy, […]

Czy spółka z o.o. to unikanie opodatkowania? (podcast)

Gdy pytają nas o to czy spółka z o.o. to unikanie opodatkowania, odpowiadamy niestety po prawniczemu: to zależy. Wahadło korzyści i ryzyka podatkowego zależy od celów i powodów, dla których spółki z o.o. potrzebujemy. Spółka z o.o. jako zbiór dokumentów bez aktywów i bez zaangażowanych osób jest jedynie „wydmuszką” z kontem bankowym. Traktowanie spółki jako […]

Spółka a wspólnik – rozliczenia i ryzyka podatkowe (podcast)

Relacje spółki i wspólnika to niewyczerpany temat komentarzy zarówno przedsiębiorców jak i podatkowych profesjonalistów. Szczególny napływ nowych pomysłów pojawił się po tzw. Polskim Ładzie – który okazał się dla wielu działalności gospodarczych gwoździem do trumny. Szukając optymalizacji podatkowej, duża część przedsiębiorców skierowała swoją uwagę na spółki z o.o. Korzyści podatkowe idą tutaj w parze ze […]

Ryczałt a IT i interpretacje indywidualne

O ryczałcie powiedzieliśmy już chyba wszystko co potrzebne. Zbliża się 21 luty, więc pisanie o zryczałtowanym podatku dochodowym drastycznie zmaleje – temat przestanie być klikalny (i bardzo dobrze). Ja tematykę kończę nieco wcześniej, wiążąc ją nieco z interpretacjami indywidualnymi. Potem cały rok urlopu od ryczałtu i oczekiwanie na zbiory czynności sprawdzających na rok 2023. Panie […]

Ryczałtowcu, jak będą wyglądać twoje czynności sprawdzające?

Rok 2023 będzie rokiem czynności sprawdzających dla podatników którzy wybrali zryczałtowany podatek dochodowy. Im niższa stawka tym wyższe ryzyko sporu z organem. Cel? Podważenie stawki ryczałtu.  Stawka 8,5% kusi, ale może się okazać że organ celuje w stawkę 17% lub 15%. Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego wiąże się nie tylko z przyjemnościami (i półmityczną stawką 8,5%), […]

Rozporządzenie a zaliczki w polskim ładzie.

Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.   Wskazane rozporządzenie, wprowadza nowe obowiązki dotyczące rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy (obliczenie zaliczki hipotetycznej oraz właściwej), jak również obowiązku zwrotu części zaliczki pobranej przez płatnika na rzecz podatnika. Obowiązki te stoją wprost w sprzeczności z […]