Podcast Youtube Linkedin

Kary porządkowe w kontrolach podatkowych

Organy podatkowe posiadają szerokie możliwości „dyscyplinowania” uczestników postępowania (kontroli); Nie tylko samej strony, ale również innych osób zaangażowanych i posiadających inne proceduralne role związane z danym sporem. W kontekście czynności sprawdzających i kontroli podatkowej przepisy te stosuje się odpowiednio. Oprócz kary porządkowej organ podatkowy ma również inne środki sankcyjne w ramach prowadzonej kontroli lub postępowania […]

Spółka a wspólnik – rozliczenia i ryzyka podatkowe (podcast)

Relacje spółki i wspólnika to niewyczerpany temat komentarzy zarówno przedsiębiorców jak i podatkowych profesjonalistów. Szczególny napływ nowych pomysłów pojawił się po tzw. Polskim Ładzie – który okazał się dla wielu działalności gospodarczych gwoździem do trumny. Szukając optymalizacji podatkowej, duża część przedsiębiorców skierowała swoją uwagę na spółki z o.o. Korzyści podatkowe idą tutaj w parze ze […]

Czynności sprawdzające – jak się bronić? (podcast)

Organy podatkowe pomimo zamkniętego charakteru czynności sprawdzających, chętnie wykraczają poza jej ramy, doprowadzając do traktowania ich jako inkwizycyjnej pre-kontroli. O czym w takim sporze trzeba pamiętać? I. Złota zasada – nic na telefon, szczególnie jeżeli chodzi o wezwania do przedłożenia dokumentów,II. Z reguły, stosować zasadę zerowego zaufania – Prowadzący czynności sprawdzające to nie nasi przyjaciele,III. […]

Czynności sprawdzające – co może urząd skarbowy? (podcast)

Czynności sprawdzające to dziki zachód. Zdarzyło się, że Naczelnik US wysłał wezwanie do podatnika (z pominięciem pełnomocnika) mailem w piątek wieczór z dwudniowym terminem. Zdarzyło się również, że urzędniczka prowadząca czynności, groziła przez telefon wszczęciem kontroli, jeżeli nie zostanie dostarczony dokument, którego żąda. Zdarzyło się, że urzędnik nie chciał wysłać pisemnego wezwania, bo „nie będzie […]

Czynności sprawdzające – „rozpoznanie walką” urzędu skarbowego (podcast)

W czwartym odcinku podcastu żegnamy się z interpretacjami indywidualnymi, a zaczynamy tematy mocno związane ze sporami z organami podatkowymi. Na pierwszy ogień idą czynności sprawdzające – czyli quasi-kontrola urzędu. Czynności sprawdzające są podstawowymi modelem sporu w relacji podatnik-państwo. Jako często stosowana instytucja, narażona jest na nadużycia, a co za tym idzie naruszanie praw i osłabianie […]

Interpretacje Indywidualne – kiedy to nagła śmierć? (podcast)

Czasem otrzymanie interpretacji indywidualnej oznaczać może prawdziwe kłopoty. Źle napisany wniosek, albo „odkrycie się” przed organem podatkowym będzie triggerem kontroli podatkowej albo postępowania. IP BOX, ryczałt ewindencjonowany oraz inne „ciekawe” interpretacje, mogą oznaczać kontrolę organu podatkowego, a nie optymalne rozliczenie podatków. Dziś opowiemy o interpretacjach indywidualnych które mogą być szczególnie problematyczne dla podatnika. Posłuchaj nas […]

Interpretacje Indywidualne – kiedy może się opłacić? (podcast)

Jest dużo przypadków kiedy interpretacja indywidualna może ograniczyć ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienia VAT, opodatkowanie dostaw nieruchomości, czy „techniczne” sposoby rozliczania kosztów pomogą zabezpieczyć nasz biznes od strony podatkowej. Dziś opowiemy o tym kiedy interpretacja indywidualna przyda się przedsiębiorcy, a kiedy może okazać się wręcz niezbędna. W tym odcinku podcastu opowiadamy kiedy […]

Interpretacje Indywidualne – nie zawsze warto (podcast)

Interpretacja Indywidualna może okazać się bronią obosieczną. Błędnie sporządzona przysporzyć może dużo kłopotów. Dziś opowiemy jak nie pisać wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Niesłabnącym zainteresowaniem podatników cieszą się interpretacje indywidualne dotyczące wydatków i ich kwalifikacji. W ramach kontroli podatkowej (czy jakiegokolwiek innego sporu) nie ma nic przyjemniejszego i łatwiejszego dla kontrolujących niż wyłączenie wydatku kontrolowanego […]